ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΤΑΞΗ

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

 

 

 

 

1ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ +20 λεπτά

( 09:30-10:10)

 

 

 

Α΄ –  Β΄

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

 

 

 

2ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ +20 λεπτά

( 11:20-12:00)

 

 

 

Γ΄

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

 

 

 

2ο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ +20 λεπτά

( 11:40-12:20)

 

 

Δ΄ – Ε΄- ΣΤ΄

 

                                                                      

     Δεν υπάρχει άλλος τόπος όπως εις την Ελλάδα διά την οποίαν εγράφησαν τα περισσότερα βιβλία και όπου διαβάζονται τα ολιγότερα.                                                                                                      Δημήτριος Καμπούρογλου, 1852-1942, Έλληνας γνωμικογράφος

 

ΗΜΕΡΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

   Η Α΄ Τάξη θα μπορεί να δανείζεται ή να επιστρέφει βιβλία για το 2020  , στις ακόλουθες ημερομηνίες:

 2-11 , 16-11 , 30-11, 14-12                                    

   Η Β΄ Τάξη θα μπορεί να δανείζεται ή να επιστρέφει βιβλία για το 2020  , στις ακόλουθες ημερομηνίες:

 9-11 , 23-11 , 7-12, 21-12                                  

   Η Γ΄ Τάξη θα μπορεί να δανείζεται ή να επιστρέφει βιβλία για το 2020  , στις ακόλουθες ημερομηνίες:

 4-11 , 18-11 , 2-12, 16-12                                  

   Η Δ΄ Τάξη θα μπορεί να δανείζεται ή να επιστρέφει βιβλία για το 2020  , στις ακόλουθες ημερομηνίες:

 6-11 , 20-11 , 4-12, 18-12 

   Η Ε΄-ΣΤ΄ Τάξη θα μπορεί να δανείζεται ή να επιστρέφει βιβλία για το 2020  , στις ακόλουθες ημερομηνίες:

 13-11 , 27-11 , 11-12, 18-12       

    

     Το διάβασμα είναι όπως η τροφή και το νερό. Το πνεύμα που δεν διαβάζει χάνει βάρος, όπως ένα σώμα που δεν τρώει.

                                                                                                Βίκτωρ Ουγκώ, 1802-1885, Γάλλος συγγραφέας      

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ: Αλεξανδρίδης Σωτήριος                                             

 

Αφήστε σχόλιο