ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

21ο 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης

 

 

Κωδικός Σχολείου (ΥΠAIΘA)

 

 9521096

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Έδρα του Σχολείου (διεύθυνση)

 Χαριλάου Τρικούπη 26

 

Τηλέφωνο

 

2310641090

 

Fax

 

2310641090

 

e-mail

 

mail@21dim-evosm.thess.sch.gr

 

Ιστοσελίδα

 

Δραστηριότητες του σχολείου μας

 

Διευθυντής Σχολικής Μονάδας

 

Μαντζανίδης Ευάγγελος

 

Υποδιευθυντής(ες)

 

 

Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων

 

Φλωρομοσχοπούλου Κονδυλένια

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

21ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020) επιδιώκει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιείται όσο καλύτερα γίνεται το έργο του σχολείου και να επιτυγχάνονται όσο γίνεται καλύτερα οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, άλλο επιστημονικό προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες).

Ο Κανονισμός βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων, ενσωματώνει αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές και είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου και τα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Σχολείου, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και εκπροσώπου του Δήμου μας.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους κοινοποιείται σε όλους του γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται με την έναρξη του σχολικού έτους στον ιστότοπο του Σχολείου. Μια συνοπτική μορφή του διανέμεται και συζητείται διεξοδικά με όλους τους/τις μαθητές/μαθήτριες του Σχολείου.

Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής μας κοινότητας: της διεύθυνσης του Σχολείου, των εκπαιδευτικών και του βοηθητικού προσωπικού, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων.

Ο Κανονισμός επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του.

 

 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, περιλαμβάνει όρους και κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας έτσι ώστε να διαμορφώνεται στο σχολείο ένα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία του. Ταυτόχρονα, οι δυσκολίες και τα προβλήματα που προκύπτουν αντιμετωπίζονται από τα μέλη της σχολικής κοινότητας ως προκλήσεις και ευκαιρίες βελτίωσης, ανάπτυξης και ενδυνάμωσης παιδαγωγικών, διδακτικών, και άλλων πρακτικών.

Βασικοί στόχοι του Κανονισμού είναι οι μαθητές/μαθήτριες να διαμορφώσουν την προσωπικότητά τους, να διαπαιδαγωγηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αποκτήσουν δεξιότητες, οι οποίες έχουν βασικό και κυρίαρχο ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία και ταυτόχρονα αποτελούν δεξιότητες ζωής, όπως η δημιουργικότητα, ο αυτοέλεγχος, η συναίσθηση της ευθύνης, η συνεργασία, η ενσυναίσθηση, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αλληλοκατανόηση, η αποδοχή της διαφορετικότητας, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η προστασία της υγείας, καθώς και η εδραίωση της ισότητας, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας.

Μέσω των συμφωνημένων αρχών/κατευθύνσεων του Κανονισμού του Σχολείου μας επιδιώκεται:

 • Να εξασφαλίζεται ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για να πραγματοποιείται με επιτυχία το εκπαιδευτικό έργο και η απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Να καλλιεργείται κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας αλλά και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
 • Να διασφαλίζεται η σωματική και ψυχική υγεία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
 • Να δημιουργούνται οι συνθήκες αξιοπρεπών και αποδοτικών συνθηκών διδασκαλίας, μάθησης και εργασίας.

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

 

 1. Προσέλευση – παραμονή στο Σχολείο και αποχώρηση από αυτό.

Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο καθώς και η τακτική και ανελλιπής φοίτηση αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 • Οι μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται στο σχολείο το πρωί από τις 08:00 έως τις 08:10. Η έναρξη των μαθημάτων γίνεται στις 08:15, ώρα που κλείνουν οι δύο είσοδοι του σχολικού συγκροτήματος. Οι μαθητές/μαθήτριες που προσέρχονται επανειλημμένα χωρίς αιτιολογία με καθυστέρηση, παραμένουν σε καθορισμένο χώρο στο Σχολείο (ισόγειο παλιού κτηρίου – απέναντι από το σχολικό κυλικείο) με επιτήρηση από τον Διευθυντή ή από κάποιον/α διαθέσιμο/η εκπαιδευτικό και εισέρχονται στην τάξη τους, μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διδακτικής ώρας για να μη δημιουργείται αναστάτωση στο παιδαγωγικό έργο του τμήματος που φοιτούν. Για τους/τις παραπάνω μαθητές/μαθήτριες που προσέρχονται χωρίς συνοδεία η Δ/νση του σχολείου επικοινωνεί τηλεφωνικά άμεσα και ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες.
 • Οι μαθητές/μαθήτριες δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν από το Σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων (13:15), χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο/η γονέας/κηδεμόνας για να παραλάβει το παιδί του/της, αφού προηγουμένως συμπληρώσει το σχετικό έντυπο.
 • Όσοι γονείς/κηδεμόνες παραλαμβάνουν τα παιδιά τους με τη λήξη του Πρωινού Προγράμματος ή του Ολοήμερου Προγράμματος προσέρχονται έγκαιρα και παραμένουν έξω από τις εισόδους του σχολείου, χωρίς να παρεμποδίζουν τη διαδικασία αποχώρησης. Όσοι/Όσες από τους μαθητές/μαθήτριες αποχωρούν χωρίς συνοδεία γονέων/κηδεμόνων, έχουν μαζί τους τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση των γονέων/κηδεμόνων τους.

 

 1. Συμπεριφορά μαθητών/τριών – Παιδαγωγική διαχείριση

Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του Σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον/στην εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στον συμμαθητή/στη συμμαθήτρια αποτελούν προτεραιότητα και μέριμνα προς επίλυση της σχολικής μονάδας.

 • Τα θέματα συμπεριφοράς των μαθητών/μαθητριών που θα παρουσιάζονται, θα αντιμετωπίζονται από το Σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα τις παιδαγωγικές αρχές, τις διαδικασίες σεβασμού της διαφορετικότητας και τις στρατηγικές συμπερίληψης.
 • Τα θέματα συμπεριφοράς των μαθητών/μαθητριών στο Σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας του/της εκπαιδευτικού της τάξης με τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, τους γονείς/κηδεμόνες στο πλαίσιο της λειτουργίας της ομάδας εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών/μαθητριών, των Ε.Δ.Ε.Α.Υ., του οικείου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., τον αρμόδιο Σύμβουλο Εκπαίδευσης και τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς για την προστασία και την υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους.
 • Οι μαθητές/μαθήτριες δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου.
 • Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού.

 

 1. Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού

H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού.

 • Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με Φορείς, η συνεργασία του Σχολείου με την οικογένεια, κ.ά.
 • Το Σχολείο μέσω του Παρατηρητηρίου Διαχείρισης Κρίσεων οργανώνει και υλοποιεί δράσεις πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων ενδοσχολικής βίας. Παράλληλα ενδυναμώνει τους/τις μαθητές/μαθήτριες, ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζονται αποτελεσματικά φαινόμενα βίας και σχολικού εκφοβισμού.  

 

 1. Σχολικές Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες

Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των μαθητών/μαθητριών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα.

 • Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, οι σχολικές δραστηριότητες και η συμμετοχή σε καινοτόμα σχολικά προγράμματα πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνη των ίδιων των μαθητών/μαθητριών, διότι έτσι αυτοί/αυτές αισθάνονται υπεύθυνοι/υπεύθυνες, αναδεικνύουν τις ικανότητές τους, τις κλίσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους και το ταλέντο τους.

 

 1. Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας – Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων

Το Σχολείο πρέπει να βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την οικογένεια του/της μαθητή/μαθήτριας, με τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων και Φορέων, των οποίων όμως ο ρόλος πρέπει να είναι διακριτός.

 • Κάθε φορά που δημιουργείται θέμα το οποίο σχετίζεται με συγκεκριμένο μαθητή/συγκεκριμένη μαθήτρια, ο πρώτος που θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά είναι ο γονέας/κηδεμόνας, ο οποίος θα πρέπει να συνεργαστεί με το Σχολείο.
 • Σε περίπτωση απουσίας του/της μαθητή/μαθήτριας οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τη Διεύθυνση του Σχολείου.
 • Η επικοινωνία των γονέων με τους/τις εκπαιδευτικούς των τάξεων γίνεται σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες που ανακοινώνει ο/η εκπαιδευτικός στους γονείς/κηδεμόνες στην έναρξη της σχολικής χρονιάς.
 • Η συμμετοχή των γονέων/κηδεμόνων στις δραστηριότητες του Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων συμβάλλει στο έργο του Σχολείου και ενισχύει τη συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας.

 

 1. Ποιότητα του σχολικού χώρου

Ένας από τους στόχους του Σχολείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της ευθύνης στους μαθητές/στις μαθήτριες σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου.

 • Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, του αύλειου χώρου, της σχολικής περιουσίας, κ.λπ. διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού.
 • Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του Σχολείου (κτηριακές εγκαταστάσεις, υλικοτεχνικός εξοπλισμός, βιβλία, κ.ά) αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά εθίζουν τον μαθητή/τη μαθήτρια στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. Οι μαθητές/μαθήτριες μεριμνούν για τα υλικά και τον χώρο του σχολείου και δεν προκαλούν φθορές στην περιουσία του.
 • Κάθε μαθητής/μαθήτρια οφείλει να διατηρεί τα βιβλία της Δανειστικής Βιβλιοθήκης του Σχολείου καθαρά, χωρίς φθορές και να τα επιστρέφει στον Υπεύθυνο Βιβλιοθήκης στην καθορισμένη ημερομηνία επιστροφής.
 • Το Σχολείο διασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής διαβίωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας με τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων που προτείνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες Υγείας.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ – ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Ο κοινά συμφωνημένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές.

 • Η τήρησή του από τους μαθητές/τις μαθήτριες, τους/τις εκπαιδευτικούς και τους γονείς/κηδεμόνες, με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου.
 • Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.
 • Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή του Σχολείου και τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών, καθώς και από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.
 • Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ισχύει για ένα σχολικό έτος.

22/09/2023

 

 

Ο Διευθυντής

 

 

Μαντζανίδης Ευάγγελος