ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 Δ/ΝΣΗ  Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

                ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

                  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΔΑΙ)   

       Το 11ο & 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ  χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.17/1974 ως Δημόσιο Ανεξάρτητο Ίδρυμα (ΔΑΙ) σε υλοποίηση της αριθμ.107/1/158/174 οδηγίας της Δ/νσης ΠΣΕΑ Της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης    υποχρεούται να καταρτίσει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Σε εφαρμογή του εν λόγω Σχεδίου καταρτίζεται ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Αποστολή αυτού είναι η προστασία των εργαζομένων   και των φοιτούντων  στο Σχολείο αυτό μαθητών, η προστασία του κτιριακού συγκροτήματος, του εξοπλισμού και του αρχειακού υλικού, σε περιπτώσεις εκδήλωσης εκτάκτων περιστατικών. Το παρόν Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του 11ου  & 21ου  Δ.Σ. Ευόσμου τα οποία στεγάζονται στο επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 26 κτίριο, συντάχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 με ευθύνη του Διευθυντή του 21ου Δ.Σ. Ευόσμου, Μαντζανίδη Ευάγγελου (αρχηγό πολιτικής άμυνας) και του Πέτσου Κυριάκου (υπαρχηγός), Διευθυντή του 11ου Δ.Σ. Ευόσμου και από την ομάδα  σύνταξης του σχεδίου: Σαλονικίδη Ιωάννη, Γεωργάκη Σοφία και Ματζερίδου Μελανία (Υποδιευθυντή/τριες των σχολείων), σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π, ΛΟΙΠΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ  ΥΠ.Π.Ε.Θ. και αφορά στη σχολική περίοδο 2020-21.

 1. Προσωπικό του Σχολείου

α) Διευθυντής 21ου Δημ. Σχολείο Ευόσμου (αρχηγός ΔΑΙ): Μαντζανίδης Ευάγγελος

β) Διευθυντής 11ου Δημ. Σχολείο Ευόσμου (υπαρχηγός): Πέτσος Κυριάκος

γ) Α΄ Υποδιευθυντής 11ου Δημ. Σχολείο Ευόσμου: Σαλονικίδης Ιωάννης,

   Β΄ Υποδιευθύντρια 11ου Δημ. Σχολείο Ευόσμου: Γεωργάκη Σοφία

       Υποδιευθύντρια 21ου Δημ. Σχολείο Ευόσμου: Ματζερίδου Μελανία

   Προσωπικό: Άνδρες 11, Γυναίκες 30, Μαθητές: 397

ε) Προσωπικό Πολιτικής Άμυνας: Άνδρες: 11   Γυναίκες: 30  Σύνολο: 41             

Γενικοί Υπεύθυνοι    

α) Διευθυντής: Μαντζανίδης Ευάγγελος

β) Διευθυντής: Πέτσος Κυριάκος

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 1. Το σχολείο μας στεγάζεται σε διώροφο κτίριο με ισόγειο και υπόγειο χώρο και βρίσκεται επί της οδού Χαρ. Τρικούπη 26.
 2. Τμήματα των σχολείων μας (3 τμήματα της Α΄ τάξης) καθώς και τα τμήματα του Ολοήμερου Σχολείου στεγάζονται σε ισόγειο χώρο παρακείμενου κτηρίου (Κλειστό Γυμναστήριο και Αίθουσες του 11ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου) το οποίο έχει εισόδους/εξόδους στον ίδιο αύλειο χώρο με το κυρίως κτίριο.

Στο σχολείο μας λειτουργεί καθημερινά πρωινή ζώνη από ώρα 7.00-08.00 και τμήματα ολοήμερου σχολείου τις ώρες 13.15 – 16.00.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

 1. Ορίζονται οι υπεύθυνοι/ες των τομέων ευθύνης όπως περιγράφονται στο ΚΕΦ. Α΄.
 2. Φροντίζουμε να υπάρχουν σε εμφανή θέση δίπλα στην τηλεφωνική συσκευή τα χρήσιμα, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τηλέφωνα (Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Ε.Κ.Α.Β. κλπ.)
 3. Προμήθεια υλικού πρώτων βοηθειών, ραδιοφώνου και φακών μπαταρίας, σφυρίχτρας, ασύρματου τηλεφώνου και πυροσβεστικών μέσων.[1]
 4. Προμήθεια φορητού φαρμακείου με όλα τα απαραίτητα μέσα πρώτων βοηθειών.
 5. Να αριθμηθούν όλα τα κλειδιά των χώρων του σχολείου και να τοποθετηθούν αριθμοί στις αντίστοιχες θύρες. Τα κλειδιά πρέπει να βρίσκονται σε φορητή κλειδοθήκη στο γραφείο του διευθυντή του σχολείου, ενώ αντίστοιχη κλειδοθήκη θα βρίσκεται και στο γραφείο των εκπαιδευτικών.
 6. Τα σχεδιαγράμματα (σε μεγέθυνση) του παρόντος σχεδίου να αναρτηθούν, μόνιμα, σε κάθε αίθουσα και άλλα εμφανή σημεία των κοινόχρηστων χώρων του διδακτηρίου.
 7. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται οι χώροι που βρίσκονται στο υπόγειο του σχολείου οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί να φροντίζουν να ξεκλειδώνουν τις εξόδους και να απομακρύνουν οποιοδήποτε αντικείμενο εμποδίζει την ελεύθερη πρόσβαση σε αυτές.

[1] Το κουτί πρώτων βοηθειών θα βρίσκεται στο γραφείο των εκπαιδευτικών. Το ραδιόφωνο και το ασύρματο τηλέφωνο θα τοποθετηθούν στο γραφείο του διευθυντή. Φακοί μπαταρίας και σφυρίχτρες θα τοποθετηθούν σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας. Τα πυροσβεστικά μέσα θα βρίσκονται στις θέσεις που προβλέπονται από το σχέδιο πυρασφάλειας του σχολείου.

8.Τα βαριά και μεγάλα αντικείμενα να τοποθετηθούν σε χαμηλό ύψος. Να στερεωθούν γερά τα ράφια, οι βιβλιοθήκες και οι αρχειοθήκες. Να μην κρεμαστούν βαριά αντικείμενα στους τοίχους. Το αρχείο να βρίσκεται σε ασφαλές και εύκολα προσβάσιμο σημείο.

9.Να ενημερωθούν οι γονείς των μαθητών/τριών για τις ενέργειες στις οποίες θα προβούμε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καθώς και για τους χώρους συγκέντρωσης, ώστε να γνωρίζουν πώς θα παραλάβουν τα παιδιά τους.

10.Κάθε τρίμηνο να γίνεται μια άσκηση ετοιμότητας για τον καλύτερο συντονισμό εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών.

11.Ενημέρωση των εκπαιδευτικών από υπεύθυνο της πυροσβεστικής για θέματα πρόληψης και κατάσβεσης πυρκαγιάς και ενημέρωση από τον τομέα αντισεισμικής προστασίας της Νομαρχίας πάνω σε θέματα αυτοπροστασίας και παροχής πρώτων βοηθειών.

12.Έλεγχος και συντήρηση των πυροσβεστικών φωλιών, των πυροσβεστήρων, του συστήματος πυρανίχνευσης και του συστήματος αυτόματης πυρόσβεσης (δεξαμενής πετρελαίου και καυστήρα) που διαθέτει η σχολική μονάδα.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σε περίπτωση σεισμού
 • Αν ο σεισμός εκδηλωθεί σε ώρα διαλείμματος
  • Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί καλούν τα παιδιά να απομακρυνθούν από το κτίριο και τα συγκεντρώνουν στον προκαθορισμένο χώρο συγκέντρωσης (παράρτημα σχεδ. 5).
  • Όσοι/ες βρίσκονται μέσα στο κτίριο καλύπτονται σε ασφαλή σημεία (κάτω από γραφεία, θρανία, δοκούς, πλαίσια θυρών, κλιμακοστάσιο κλπ.) εφαρμόζοντας τις σχετικές οδηγίες αυτοπροστασίας ανάλογα με τον χώρο που βρίσκονται («Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι»)
  • Μόλις ακουστεί ο συνθηματικός ήχος λήξης σεισμού, οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί και οι επιμελητές εκκενώνουν το κτήριο σύμφωνα με το Σχέδιο του Σχολείου.

Οι εκάστοτε δάσκαλοι υπηρεσίας θα ελέγξουν τον ημιυπόγειο χώρο του σχολείου και τις τουαλέτες για τυχόν υπάρχοντες μαθητές, τους οποίους θα οδηγήσουν στο χώρο συγκέντρωσης.

 • Αν ο σεισμός εκδηλωθεί σε ώρα μαθήματος

  • Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να φροντίσουν ώστε να μη δημιουργηθεί πανικός.
  • Να δώσουν το παράγγελμα «Παιδιά καλυφθείτε-Σεισμός», οπότε όλα τα παιδιά πρέπει να μπουν κάτω από τα θρανία τους με τα χέρια να προστατεύουν το κεφάλι, ενώ οι ίδιοι/ες μπαίνουν  κάτω από την έδρα μέχρι να τελειώσει ο σεισμός.
  • Μόλις ακουστεί ο συνθηματικός ήχος λήξης του σεισμού, ο/η εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να σηκωθούν και ο/η ίδιος/α ζητά από τους μαθητές να σηκωθούν και ο/η ίδιος/α κατευθύνεται προς την πόρτα εισόδου-εξόδου της αίθουσας για να ελέγξει το διάδρομο.
  • Οι μαθητές εκκενώνουν την αίθουσα, χωρίς να τρέχουν, γρήγορα και με τάξη, έχοντας τα χέρια κάτω και παίρνοντας μαζί τους μόνο το κατάλληλο ένδυμα ανάλογα με την εποχή. Τελευταίος αποχωρεί ο/η εκπαιδευτικός, αφού πρώτα πάρει το απουσιολόγιο και την κατάσταση με τα στοιχεία των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών.
  • Εάν κατά τη διάρκεια της εκκένωσης εκδηλωθεί νέος σεισμός, σταματά άμεσα η εκκένωση, όλοι/ες ακολουθούν τη βασική οδηγία αυτοπροστασίας: «Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, και παραμένω στη θέση μου μέχρι να τελειώσει ο σεισμός». Μετά το πέρας του σεισμού συνεχίζεται η διαδικασία εκκένωσης.
  • Όταν οι μαθητές συγκεντρωθούν στο προαύλιο, ο/η εκπαιδευτικός τους/τις καταμετρά.
  • Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Ολοήμερου Σχολείου οι αντίστοιχοι υπεύθυνοι του Ολοημέρου δάσκαλοι/ες θα συγκεντρώσουν τυχόν παραμείναντες μαθητές του Ολοημέρου Σχολείου που βρίσκονται στον κτίριο του Κλειστού Γυμναστηρίου.
  • Το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό θα βρίσκεται με τους μαθητές στο χώρο συγκέντρωσης. 
   1. Αν ο σεισμός εκδηλωθεί σε ώρα διαλείμματος βροχερής ημέρας κατά την οποία τα παιδιά βρίσκονται μέσα στο κτίριο
    • Οι εφημερεύοντες μέσα στο κτίριο εκπαιδευτικοί δίνουν το παράγγελμα «Παιδιά καλυφθείτε-Σεισμός» και καλούν τα παιδιά να καλυφθούν, να γονατίσουν στο μέσον του χώρου που βρίσκονται, όσο το δυνατόν μακριά από επικινδυνότητες και καλύπτουν το κεφάλι και τον αυχένα με τα χέρια τους.
    • Οι εφημερεύοντες στο προαύλιο ελέγχουν το χώρο αυτό και καλούν τα παιδιά να απομακρυνθούν από το κτίριο και τα συγκεντρώνουν στον προκαθορισμένο χώρο συγκέντρωσης (παράρτημα σχεδ. 5).
    • Όσοι/ες (εκπαιδευτικοί, γονείς κλπ.) βρίσκονται μέσα στο κτίριο καλύπτονται σε ασφαλή σημεία (κάτω από γραφεία, θρανία, δοκούς, πλαίσια θυρών, κλιμακοστάσιο κλπ.) και ακολουθούν την οδηγία αυτοπροστασίας.
    • Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί κάθε ορόφου θα πρέπει μετά τη λήξη του σεισμού και πριν εκκενώσουν το κτήριο, να ελέγξουν τις αίθουσες και τους άλλους χώρους του ορόφου για να επιβεβαιώσουν ότι έχουν εκκενωθεί.
   1. Αν ο σεισμός εκδηλωθεί ενώ τα παιδιά είναι συγκεντρωμένα στην αίθουσα εκδηλώσεων
    • Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να φροντίσουν ώστε να μη δημιουργηθεί πανικός.
   • Να δώσουν το παράγγελμα «Παιδιά καλυφθείτε-Σεισμός», οπότε όλα τα παιδιά προφυλάσσονται κατάλληλα στη θέση που βρίσκονται, σύμφωνα πάντα με την οδηγία αυτοπροστασίας. Οι ίδιοι/ες θα πρέπει να προστατευθούν σε σημεία κοντά στις εξόδους, ώστε να διευκολύνουν αμέσως μετά την εκκένωση της αίθουσας.
   • Σε όλες τις περιπτώσεις οι υπεύθυνοι/ες φροντίζουν να κλείσουν τους διακόπτες του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού.
   Σε περίπτωση πυρκαγιάς
   1. Αν η πυρκαγιά εκδηλωθεί σε ώρα διαλείμματος
    • Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί καλούν τα παιδιά να απομακρυνθούν από το κτίριο και τα συγκεντρώνουν στον προκαθορισμένο χώρο συγκέντρωσης (παράρτημα σχεδ. 5).
    • Όσοι/ες βρίσκονται μέσα στο κτίριο προσεγγίζουν με τάξη τις εξόδους
   1. Αν η πυρκαγιά εκδηλωθεί σε ώρα μαθήματος ή ενώ τα παιδιά βρίσκονται μέσα στο κτίριο ή στην αίθουσα εκδηλώσεων.
   • Οι εκπαιδευτικοί ζητούν από τα παιδιά να κρατήσουν την ψυχραιμία τους και δίνουν σύντομες εξηγήσεις για το πώς πρέπει να συμπεριφερθούν κατά την εκκένωση της αίθουσας και του κτιρίου.

   Σε κάθε περίπτωση οι υπεύθυνοι/ες φροντίζουν:

   • να κλείσουν τους διακόπτες του ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου.
   • να καλέσουν την Πυροσβεστική Υπηρεσία
   • να καλέσουν το Ε.Κ.Α.Β., αν έχουν διαπιστώσει τραυματισμούς
   • να αντιμετωπίσουν την εστία της πυρκαγιάς χρησιμοποιώντας τα πυροσβεστικά μέσα που διαθέτει το σχολείο, εφόσον εκτιμήσουν ότι είναι σε θέση να την θέσουν υπό έλεγχο και δεν πρόκειται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών.
   • Μόλις διαπιστωθεί εστία πυρκαγιάς ή εκδήλωση τρομοκρατικής ενέργειας, ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής θα δίνουν το σύνθημα εκκένωσης του κτιρίου με την ενεργοποίηση του συναγερμού και παρατεταμένη κρούση του ηλεκτρικού κουδουνιού.

    

   Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

   1. Εφαρμόζεται το ακόλουθο σχέδιο εκκένωσης του κτιρίου. Τα παιδιά συντάσσονται μπροστά στην πόρτα της αίθουσας. Στην συνέχεια βγαίνουν από τις αίθουσες χωρίς βιασύνη και κάθε τμήμα ακολουθεί την διαδρομή που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 1). Οι εκπαιδευτικοί αποχωρούν τελευταίοι.

    

   ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

   Αίθουσα

   Κλιμακοστάσιο που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εκκένωση

   Έξοδος

   Χώρος συγκέντρωσης

   Α΄1

   Ανατολική έξοδος Κλειστού Γυμναστηρίου

   Α

   Α΄2

   Ανατολική έξοδος Κλειστού Γυμναστηρίου

   Α

   Α΄3

   Δυτική έξοδος Κλειστού Γυμναστηρίου

   Α

   Β΄1

   Δυτική ισογείου

   Α

   Β΄2

   Δυτική ισογείου

   Α

   Β΄3

   Δυτική ισογείου

   Α

   Γ΄1

   Δυτικό

   Δυτική ισογείου

   Α

   Γ΄2

   Δυτικό

   Δυτική ισογείου

   Α

   Γ΄3

   Νότιο

   Νότια ισογείου

   Α

   Δ΄1

   Νότιο

   Νότια ισογείου

   Α

   Δ΄2

   Νότιο

   Νότια ισογείου

   Α

   Δ΄3

   Δυτικό

   Δυτική ισογείου

   Α

   Ε΄1

   Δυτικό

   Δυτική ισογείου

   Α

   Ε΄2

    

   Νότια υπογείου

   Α

   Ε΄3

   Νότιο

   Νότια ισογείου

   Α

   ΣΤ΄4

   Νότιο

   Νότια ισογείου

   Α

   ΣΤ΄1

   Νότιο

   Νότια ισογείου

   Α

   ΣΤ΄2

   Δυτικό

   Δυτική ισογείου

   Α

   ΣΤ΄3

   Δυτικό

   Δυτική ισογείου

   Α

   Μουσικής

   Νότια υπογείου

   Α

   Φυσικής

   Νότια υπογείου

   Α

   Πολλαπλών χρήσεων

   Βόρεια & Ανατολική υπογείου

   Α

   Προβολών & Η/Υ

   Νότια ισογείου

   Α

   Προβολών & Η/Υ 2

   Δυτική έξοδος Κλειστού Γυμναστηρίου

   Α

   Βιβλιοθήκη-Αίθουσα Μελέτης

   Δυτική έξοδος Κλειστού Γυμναστηρίου

   Α

   Κλειστό Γυμναστήριο

   Ανατολική έξοδος Κλειστού Γυμναστηρίου

   Α

    

   1. Η εκκένωση των ορόφων θα γίνεται διαδοχικά με την εξής σειρά: ισόγειο – 1ος όροφος – 2ος όροφος. Τα τμήματα που τυχόν βρίσκονται στο υπόγειο θ’ ακολουθούν το γενικό πλάνο αποχώρησης από τις εξόδους του υπογείου.
   2. Η εκκένωση του κτιρίου του Κλειστού Γυμναστηρίου & και αιθουσών του 11ου – 21ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου γίνεται με την εξής σειρά: Α΄1, Α΄2, Α΄3.
   3. Ο Διευθυντής φροντίζει να ανοίξει διάπλατα τις πόρτες του ισογείου (εσωτερικές και εξωτερικές). Σε περίπτωση αδυναμίας του Διευθυντή την ενέργεια αυτή θα κάνει όποιος εκπαιδευτικός δεν είναι υπεύθυνος τμήματος εκείνη τη στιγμή.
   4. Οι εκπαιδευτικοί συγκεντρώνουν τα παιδιά στους προκαθορισμένους χώρους συγκέντρωσης απ’ όπου θα τα παραλάβουν οι γονείς τους.
   5. Όλο το προσωπικό της σχολικής μονάδας θα παραμείνει στο χώρο συγκέντρωσης μέχρι να ενημερωθεί από τον Διευθυντή ή τον/τις Υποδιευθυντή/τριες ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει λήξει.
   6. Προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες σε τυχόν τραυματισμένους. Ειδοποιούμε το Ε.Κ.Α.Β., αν υπάρχει ανάγκη.
   7. Εξετάζουμε προσεκτικά τις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.
   8. Σε περίπτωση διαπίστωσης ζημιών στο κτίριο ειδοποιείται το κέντρο επιχειρήσεων του Σ.Ν.Ο. (Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο) και αιτούμαστε την αποστολή μηχανικού προκειμένου να αποφανθεί για την καταλληλότητα του κτιρίου.
   9. Θα ληφθεί, κατά την κρίση μας, κάθε μέτρο για τη διασφάλιση της ζωής διδασκομένων και διδασκόντων καθώς και της περιουσίας του δημοσίου.