Ενημέρωση σχετικά με την εποχική γρίπη

Από το ΥΠ.Π.Ε.Θ εκδόθηκε  εγκύκλιος με αφορμή ερωτήματα σχετικά με την εμφάνιση της εποχικής γρίπης, σύμφωνα με την οποία συστήνονται στις σχολικές μονάδες οι ακόλουθες οδηγίες με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσής της: 1.Παιδιά που εμφανίζουν συμπτώματα γρίπης αναμένουν, σε χώρο όπου δε θα έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα, μέχρι να τα παραλάβουν οι…

Περισσότερα