Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
AUTH-PLURILANG HOLIDAYS
Εκπαιδευτικά Πολυγλωσσικά και Πολυπολιτισμικά Εργαστήρια για Παιδιά
στις διακοπές των Χριστουγέννων
Η ερευνητική ομάδα “Pluralités” του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει και φέτος κατά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές πολυγλωσσικά και πολυπολιτισμικά εργαστήρια για μαθητές νηπιαγωγείου και Δημοτικού. Στα εργαστήρια αυτά πραγματοποιούνται πολυγλωσσικές και πολυπολιτισμικές δραστηριότητες, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο των Πλουραλιστικών Προσεγγίσεων στην Εκπαίδευση και βασίζονται στην εμπλοκή διαφόρων γλωσσών και πολιτισμών και στην αποδοχή της διαφορετικότητας.


Με τη χρήση σύγχρονων μέσων διδασκαλίας και μέσα από ποικίλες παιγνιώδεις δραστηριότητες όπως μαγειρική, ζωγραφική, επιτραπέζια παιχνίδια, χριστουγεννιάτικες κατασκευές και τραγούδια τα παιδιά έρχονται σε επαφή με διαφορετικές γλώσσες και πολιτισμούς, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και ευαισθητοποιούνται στη γλωσσική και πολιτισμική ποικιλομορφία των σύγχρονων κοινωνιών. Για κάθε τάξη προτείνονται διαφορετικές δραστηριότητες, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών, τα οποία χωρίζονται σε ομάδες των 15 περίπου ατόμων. Τα εργαστήρια στελεχώνονται από ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στη πολυγλωσσία και στη γλωσσική εκπαίδευση.
Προτείνονται 2 περίοδοι δράσεων με δυνατότητα παρακολούθησης και των δύο :
α) 27-29 Δεκεμβρίου 2017
β) 03-05 Ιανουαρίου 2018
Η διάρκεια του προγράμματος και για τις 2 δράσεις θα είναι 08.00 – 16.00.
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 50 Ευρώ για το ένα τριήμερο και στα 80 Ευρώ για τα 2 τριήμερα. Για τη συμμετοχή 2 αδερφών στο πρόγραμμα το κόστος διαμορφώνεται στα 80 Ευρώ για ένα τριήμερο και στα 140 Ευρώ για τα δύο τριήμερα.
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι και τις 17 Δεκεμβρίου 2017 συμπληρώνοντας τη φόρμα στον σύνδεσμο:

AUTH-PLURILANG HOLIDAYS


Για περισσότερες πληροφορίες
• στα τηλέφωνα 6947825542 και 6976009837 (Ευαγγελία Μουσούρη: Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του
Προγράμματος)
• στο mail pluralites@gmail.com
• και στους ιστότοπους: http://www.authplurilang.web.auth.gr/?page_id=109
http://pluralites.web.auth.gr/el/auth-plurilang-kids/auth-plurilang-holidays/

Αφήστε σχόλιο