Αγαπητοί γονείς-κηδεμόνες,

1ο: Α΄ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Η α΄ ενημέρωση γονέων-κηδεμόνων για τη λειτουργία του/των σχολείου/τάξεων θα γίνει από τους/τις εκπαιδευτικούς των τάξεων την ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 στην αυλή των σχολείων  τις παρακάτω ώρες:

16:15 – 16:45 – Ολοήμερο σχολείο

16:45 – 17:30 – Α΄ & Β΄ τάξη

17:30 – 18:15 –  Γ΄ & Δ΄ τάξη

18:15 – 19:00 –  Ε΄ & ΣΤ΄ τάξη

2ο: ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Στην είσοδο των σχολείων θα μπορείτε να πληρώσετε την ετήσια συνδρομή στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, η οποία «επιστρέφει» στα ίδια τα παιδιά με την οικονομική ενίσχυση της σχολικής μας κοινότητας.

Από τις Διευθύνσεις των σχολείων

Αφήστε σχόλιο