ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ

Οι παρακάτω μαθητές/τριες θα φοιτήσουν στην Α΄τάξη το σχολικό έτος 2020-2021: Αγαπητού Γεωργία Ανδρόνογλου Αθανασία Αντωνιάδης Παύλος Βογιατζή Αθηνά Βουκάντσης Ιωάννης Ιωακείμογλου Ηλίας Καρδαμίλης Δημήτριος Κρητικού Δέσποινα Κυρκόπουλος Πασχάλης Μπάρμπα Δανάη-Ροζίνα Παλαντζίδου Αλεξάνδρα Παντελίδης Ιωάννης Παπαδόπουλος Ηρακλής Ρουστέμι Μιχαήλ Σπυρίδου Νικολέτα Ταφίλη Στυλιανή Φαναριώτης Αντώνιος Χαλατζιάν Αριάδνη Χίντζιου Αικατερίνη Από τη Δ/νση του σχολείου

Περισσότερα